LIFARS Challenge


Súťaž v kybernetickej bezpečnosti.

Vitajte na platforma pre odovzdávanie riešení súťaže. Pre prístup ku zadaniam súťaže je potrebné sa zaregistrovať a následne vytvoriť tímy.


Zadania súťaže pre Vás pripravili zamestnanci firmy LIFARS.

Follow us on social media: